Opnå vægttab på 15-17%

Medicinsk behandling, diæt og motion i tæt samarbjede med dit sundhedsteam

Medicin: Den medicin vi bruger, er GLP1-analoger. Medicinen er oprindelig udviklet til behandling af sukkersygepatienter, hvor der som sidevirkning sås et vægttab. Medicinen er nu testet og godkendt til overvægtige med BMI >30 eller et BMI over 27 med vægtrelaterede komplikationer som diabetes type 2, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjerte/kar sygdomme, søvnapnø, smerter i bevægeapparatet eller sukkersyge under graviditeten. Den medicin vi udskriver, er wegovy og saxenda.

Hvad opnår du ved medicinsk vægttab: 15-17% vægttab når medicin kombineres med, diæt og motion med en tæt opfølgning af dit team/eller din vejleder. Studierne viser at man tager det meste på igen i løbet af et år, efter man stopper med medicinen, derfor er anbefalingen, at man fortsætter med medicinen efter man har opnået sit vægttab. Ved vægttab er der en positiv effekt på blodsukker, blodtryk, kolesterol og led og muskelsmerter.

Virkning: GLP-1 er et hormon der produceres i tyndtarmen, når man spiser. GLP-1 sænker blodsukkeret ved at stimulere bugspytkirtlen, så den producerer og frigør mere insulin. GLP-1 hæmmer den hastighed, hvormed mavesækken tømmes derudover påvirker det hjernens appetitcenter så man ikke føler sig sulten.
Når præparatet stoppes vil der opleves en vægtøgning, hvis ikke det følges op med livstilsændringer.

Bivirkninger: De fleste bivirkninger er milde og forbigående, der er dog enkelte alvorlige bivirkninger.
De milde bivirkninger er:
o   Flere end 10% Diarré, forstoppelse, kvalme, opkastninger, træthed og hovedpine.
o   Færre end 10%: luft i maven, sure opstød, hjertebanken og galdestensanfald
Alvorlige bivirkninger:
o   Flere end 10% Mavesmerter
o   Færre end 10% nethindeforandringer, lavt blodsukker, svimmelhed, hårtab, betændelse i bugspytkirtlen, allergisk reaktion

Hvordan gives medicinen: Der er tale om en injektionsbehandling, dvs. at præparatet tages som et stik i underhuden 1 gang hver uge. De bedste steder til injektion er på overarmen, lårene eller i maven hvor man stikker ind i fedtvævet. Nålen er lille og tynd og kan næsten ikke mærkes. Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal bruge pennen første gang.

Optrapning: Din behandling vil starte med en lav dosis, som gradvist øges over 16 ugers behandling. Startdosis er 0,25 mg én gang ugentligt. Du fortsætter med denne dosis i mindst 4 uger. Vi vil instruere dig i gradvist at øge din dosis hver 4. uge, indtil du når den anbefalede dosis på 2,4 mg én gang ugentligt. Når du har nået den anbefalede dosis på 2,4 mg, må du ikke øge denne dosis yderligere. Hvis du føler dig utilpas med kvalme eller opkastning, så vil vi udsætte dosisoptrapningen eller sænke dosis til den tidligere dosis, indtil du har det bedre.

Vedligeholdelse: Vi ved ikke noget om semaglutids virkning ud over to år, når man tager den i højdosis mhp. vægttab, men det ser ud til, at vægten begynder at stige igen efter omkring to år. Det er uvist, om man reelt kan opretholde det store observerede vægttab i længden, selv om man fortsætter med at tage medicinen.

Hvis du har glemt en dosis: Hvis du har glemt at injicere en dosis, og
Der er gået højst 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du straks tage injektionen, så snart du kommer i tanke om det. Injicér derefter den næste dosis, som sædvanligt på din planlagte dag.
Er der gået mere end 5 dage, siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over. Injicér derefter den næste dosis, som sædvanligt på din planlagte dag.
Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Opbevaring: 
Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C) før den er brug.
Må ikke placeres for tæt på køleelementet.
Må ikke fryses.
Opbevar pennen med penhætten påsat, når pennen ikke er i brug, for at beskytte mod lys.
Efter første brug er holdbarheden 6 uger, når opbevaring sker under 30°C
eller i køleskab (2°C – 8°C) væk fra køleelementet

PrisPræparatet koster mellem 1.400-2.500/md eller 17.000 – 31.000 / år, alt efter dosis.
Der ydes ikke tilskud til præparatet. 

Tilskud: Sundhedsstyrelsen har vurderet, at præparatet ikke skal være tilskudsberettiget, da den helbredsmæssige gevinst er tvivlsom og prisen høj

Sygesikringen Danmark: Er du medlem af sygesikringen Danmark giver de er tilskud på mellem 25-50% afhængig af hvilken gruppe du er medlem af.